Јавне набавке

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Јул 2020.

План јавних набавки

П 1ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ХЛЕБ И ПЕЦИВО

П 3 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ РИБА И ПРЕРАЂЕВИНЕ 

П4 ПРОИЗВОДИ ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ 

П 5 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ 

П 6ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ВОЋЕ

П 7 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПОВРЋЕ 

П 8 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈАЈА 

П 9 ОБАВЕШТЕЊЕ КОНЗЕРВИРАНО И СМРЗНУТО ПОВРЋЕ 

Јун 2020.

Грађевинско занатски радови:

Одлука о додели Уговора ГЗР

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ГЗР 2020

МЕДИЦИНСКА_2020 ТЕНДЕРСКА КОНКУРСНА ГЗР

МАЈ 2020.

Конкурсна документација НАМИРНИЦЕ 2020.

П 9 ОДЛУКА П 8 ОДЛУКА П 7 ОДЛУКА П 6 ВОЋЕ П 5 ОДЛУКА П 4 ОДЛУКА П 3 ОДЛУКА П 2 ОДЛУКА 2 П 1 ОДЛУКА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НАМИРНИЦЕ 2020.

Odluka-dodela ДРУГА КАНЦЕЛАРИЈСКИ

Odluka-dodela КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПРВА ПАРТИЈА

ОДЛУКА о додели уговора о вршењу вулканизерских услуга – друга партија

ОДЛУКА о додели уговора о испоруци аутомобилских гума за путничка возила – прва партија

Odluka-о додели уговора за прву партију за електричну енергију

ОКТОБАР 2019.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ

АВГУСТ 2019.

2._Odluka_o_dodeli_-HTZ OPREMA п 1

2._Odluka_o_dodeli_-_II_П HTZ

МАЈ 2019.

Konkursna_dokumentacijaNAMIRNICE JN 2019

Poziv za podnošenje ponuda

ДЕЦЕМБАР 2018.

Odgovor na pitanja za javnu nabavku opreme za kuhinju

НОВЕМБАР 2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Набавка опреме за кухињу и дом са монтажом

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – Набавка опреме за кухињу и дом са монтажом

ЈУН 2018.

Odluka 12 Odluka 11 Odluka 10 Odluka 9 Odluka 8 Odluka 7 Odluka 6 Odluka 5 Odluka 4 Odluka 3 Odluka 2 Odluka 1

Појашњење

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда пријава

Образац структуре цене 12

АПРИЛ 2018.

УПУТСТВО ЗА ЕКСКУРЗИЈЕ 2018/19.

ЈУН 2017.

Грађевински радови – Одговор на захтев за додатним информацијама

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – Извођење грађевинско занатских радова на згради Медицинске школе

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Позив  за подношење понуда ЈН ХРАНА2017.

Конкурсна документација

НОВЕМБАР 2016.

Машина за посуђе – ОДЛУКА, Фрижидер – ОДЛУКА, Усисивач – ОДЛУКА

Питања и одговори ЈН 5- 2016.

Техничка документација за обављање делатности, Обавештење о измени конкурсне документације, Питања и одговори машина за прање посуђа 2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. ЈНМВ 5/2016 –ТЕХНИЧКА ОПРЕМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Материјал за образовање

ОКТОБАР 2016.

Позив за потрошни материјал, Конкурсна документација

СЕПТЕМБАР 2016.

Partija-1-Odluka-o-dodeli-ugovoraPartija-2-Odluka-o-obustavi-postupka, Partija-3-Odluka-o-dodeli-ugovoraPartija-4-Odluka-o-dodeli-ugovoraPartija-5-Odluka-o-dodeli-ugovoraPartija-6-Odluka-o-dodeli-ugovoraPartija-7-Odluka-o-dodeli-ugovoraPartija-8-Odluka-o-dodeli-ugovoraPartija-9-Odluka-o-obustavi-postupka.

АВГУСТ 2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ПАРТИЈА БРОЈ 1ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ПАРТИЈА БРОЈ 2, ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ПАРТИЈА БРОЈ 3,  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ПАРТИЈА БРОЈ 4ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ПАРТИЈА БРОЈ 5ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ПАРТИЈА БРОЈ 7ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ПАРТИЈА БРОЈ 8ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ПАРТИЈА БРОЈ 9ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ПАРТИЈА БРОЈ 10,  ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ПАРТИЈА 6ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ПАРТИЈА 11.

Појашњење бр. 3

Измена бр. 2, Одговор на питање бр. 2-1, Обавештење о продужењу рока 2

Позив за подношење понуда – материјал за образовање, Конкурсна документација – материјал за образовање

Одлука о обустави поступка 6- пилеће месо

Одговор на питање бр. 1Обавештење о продужењу рока, Прва измена КД – материјал за образовање

Одлука о покретању поступка – материјал за образовање, Решење о образовању комисије – материјал за образовање, Изјава комисије да нису у сукобу интереса – материјал за образовање, Позив за подошење понуда – материјал за образовање, Конкурсна документација – материјал за образовање.

ЈУЛ 2016.

1 Партија Одлука о додели уговора2 Партија Одлука о додели уговора, 3 Партија Одлука о додели уговора, 4 Партија Одлука о додели уговора, 5 Партија Одлука о додели уговора, 6 Партија Одлука о додели уговора, 7 Партија Одлука о додели уговора, 8 Партија Одлука о додели уговора, 10 Партија Одлука о додели уговора 11 Партија Одлука о обустави поступка 2 Партија Одлука о додели уговора 3 Партија Одлука о додели уговора 1 Партија Одлука о додели уговора 4 Партија Одлука о додели уговора 5 Партија Одлука о додели уговора 6 Партија Одлука о додели уговора 7 партија Одлука о додели уговора 8 партија Одлука о додели уговора 9 Партија Одлука о додели уговора, 10 Партија Одлука о додели уговора, 11 Партија Одлука о обустави поступка.

Одговор на захтев за додатним информацијама 2

Одговор на захтев за додатним информацијама

ЈУН 2016.

Измена и допуна конкурсне документације

Одговор на захтев о додатним информацијама

Конкурсна документација – набавка намирница

Набавка намирница – позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора за набавку књига за школу

МАЈ 2016.

Одлука о додели уговора за  прву партију.

Одлука о додели уговора за  прву партију (2).

Одлука о додели уговора за  другу партију.

Одлука о додели уговора за  трећу партију.

Одлука о додели уговора за  четврту партију.

Одлука о додели уговора за  пету партију.

Одлука о додели уговора – хигијена: 1. део; 2. део

Конкурсна документација – хигијена

Средства за хигијену – позив

Comments are closed.