Најбољи ученици 2022/23.

Школска 2022/23.

УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ Александра Николић IV/3
ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ

Александра Николић IV/3

Марија Кумрић IV/2

Милица Петровић IV/1

Миљана Стојановић IV/3

Александра Милутиновић IV/1

Ива Кесер IV/4

НОСИОЦИ ПОСЕБНИХ ДИПЛОМА
Посебна диплома из здравствене неге деце

Милица Пауновић IV/3

Лука Костадиновић IV/3

Катарина Миликић IV/3

Посебна диплома из здравствене неге

Марија Кумрић IV/2

Милица Велић IV/2

Милица Марковић IV/2

Посебна диплома из српског језика и књижевности

Александра Николић IV/3

Посебнe дипломe из биологије и географије

Жељко Куч IV/2
-биологија-

Василије Недовић IV/3
-биологија-

Василије Смиљковић IV/1
-географија-

Comments are closed.