Секције у дому

Секције у дому

ФОЛКЛОРНА СЕКЦИЈА негује изворну баштину нашег народа, игру и песму.
ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА негује културу писаног изражавања, прозу и поезију.
ДРАМСКА СЕКЦИЈА – могућност да ученице кроз глуму изразе себе.
ЛИКОВНА СЕКЦИЈА – израда уметничких радова коришћењем различитих техника, уређење паноа, ентеријера дома.
МУЗИЧКО-РИТМИЧКА СЕКЦИЈА окупља љубитеље изворне народне песме, забавне музике, модерног плеса…
ЗДРАВСТВЕНО-ХИГИЈЕНСКО-ЕКОЛОШКА КОМИСИЈА се брине о остваривању што бољих здравствено-хигијенских услова живота и рада у дому, као и о неговању еколошке културе.
СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ за колективне и појединачне спортове:
одбојка, мали фудбал, кошарка
стрељаштво, стони тенис, шах.

Comments are closed.