Ненаставно особље

Ненаставно особље

Шебек Вељко, техничар одржавања информационог система и технологија
Ђорђевић Милосав, чистачица
Јанићијевић Драган, магационер/економ
Лукић Ивица, чистачица
Миливојевић Адам, магационер/економ
Јанићијевић Урош, домар/мајстор одржавања
Радомировић Слађан, домар/мајстор одржавања
Таков Слађана, чистачица
Ристић Снежана, чистачица
Срећковић Оливера, чистачица
Савић Биљана, чистачица
Красић Рада, чистачица
Павловић Гордана, чистачица
Белоица Горица, чистачица
Арсов Весна, чистачица
Живковић Слађана, чистачица
Стефановић Марија, чистачица
Алексић Славица, чистачица
Савић Снежана, чистачица
Раденковић Слађана, чистачица
Дамњановић Драгана, чистачица
Стојановић Милијана, радник за одржавање одеће
Дрманић Љиљана, кувар
Пашић Катарина, кувар
Петровић Весна, кувар
Васовић Биљана, кувар
Пашић Милена, кувар

Comments are closed.