Организација рада

Организација рада школе

7:00 до 15:00

Радно време директора и сакретара школе

10:00 до 11:00; 14:00 - 15:00

Директор - пријем странака

8:30 до 14:30

Радно време библиотеке

13:00 до 14:00

Референт за ученичка питања - потврде о статусу ученика

Наставници обављају пријем родитеља у време које је у складу са њиховим распоредом часова.

Реализација наставе - школска 2020/21.

Настава у школи реализоваће се по комбинованом моделу.
Одељења се деле на две групе: Прву и Другу групу. Прва група  похађа наставу у школи, а друга група , у исто време, прати наставу на даљину. Групе се смењују на недељном нивоу.

Часове вежби и практичне наставе ученици увек похађају у школи без обзира да ли те недеље прате наставу на даљину.
Све провере знања обављају се непосредно у школи. Ученици који из оправданих разлога похађају само наставу на даљину, такође се оцењују искључиво у школи, уз поштовање посебних епидемиолошких мера.
Часови трају тридесет минута и реализоваће се према новом распореду звоњења.
Први и други разред похађају наставу у преподневној, а трећи и четврти у поподневној смени.
Ученици и запослени су у обавези да носе заштитну маску и поштују прописане епидемиолошке мере.

Comments are closed.