Упис

Упис у школу

Школске 2023/24. Медицинска школа са домом ученика „Сестре Нинковић“ уписује следеће образовне профиле:

Медицинска сестра техничар – 60 ученика (4 године);
Педијатријска сестра – техничар – 30 ученика (4 године);
Лабораторијски техничар – 30 ученика (4 године);
Зубни техничар – 30 ученика (4 године);
Медицинска сестра – васпитач – 30 ученика (4 године);
Здравствени неговатељ – 30 ученика (3 године).

Корисни линкови:

Mala matura

Medicinska škola

Ministarstvo prosvete – upis

УПИС биће организован у просторијама школе.

Документа која се подносе школи за упис ученика у ПРВИ РАЗРЕД:

Пријава за упис (Образац се купује у књижари)
Уверење о положеном завршном испиту
Оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи
Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова.

***Извод из матичне књиге рођених школа прибавља по службеној дужности из базе података еУправе Републике Србије.

Редовно похађање наставе

Ученици имају право и обавезу да редовно похађају наставу у нашој школи. Уколико ученик нема ниједан изостанак током године, биће похваљен од стране Наставничког већа.

Уколико ученик неоправдано изостаје, биће адекватно кажњен, и то:
5-8 неоправданих изстанака – укор одељењског старешине и владање врло добро (4);
8-15 неоправданих изостанака – укор одељењског већа и владање добро (3);
укор наставничког већа и владање довољно (2);
укор директора и владање незадовољавајуће (1).

Изостанке оправдава родитељ/старатељ, (или васпитач, уколико је ученик изостао из дома ученика), у року од 8 дана уз оверено оправдање изабраног лекара опште праксе.

Comments are closed.