Упис ученика у школу и Дом

Поштовани родитељи/други законски заступници,

Упис ученика у први разред обавиће се 2. и 3. јула 2024. године од 8.00 до 15.00 часова.

При упису у први разред средње школе родитељи, односно, други законски заступници ученика пријаву за упис подносе:
• на Порталу gov.rs ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ
ИЛИ
• 2. и 3. јула 2024. године од 08.00 до 15.00 часова НЕПОСРЕДНО У ШКОЛИ
При непосредном упису у школи ученици доносе:
• ПРИЈАВУ ЗА УПИС
• ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ О ИСПУЊАВАЊУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛОВА, ИЛИ еЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ
ОРИГИНАЛНА СВЕДОЧАНСТВА О ЗАВРШЕНОЈ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ:
• Уверење о положеном завршном испиту;
• Оригинал сведочанства од V до VIII разреда;
• Оригинал сведочанство о завршеном основном образовању.

 

Упис у Дом биће од 1. до 12. јула 2024. године од 8.00 до 14.00 часова.

Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се у следећим роковима:

у првој расподели од 1. до 12. јула 2024. године (радним даном од 8.00 до 14.00 часова);

за преостала слободна места – од 26. до 28. августа 2024. године (радним даном од 8.00 до 14.00 часова);

за осетљиве друштвене групе, за оне који нису добили смештај у првој расподели – од 26. до 28. августа 2024. године.

Comments are closed.