Колектив

Колектив Медицинске школе са домом ученика „Сестре Нинковић“

Стручна већа

Стручно веће српског језика и књижевности и страних језика

Тимић Симић Драгана, наставник српског језика и књижевности
Чолић Јелена, наставник српског језика и књижевности
Илић Марија, наставник српског језика и књижевности
Спасовић Милена, наставник српског језика и књижевности
Љиљана Ћуковић, наставник српског језика и књижевности
Радица Павловић, наставник српског језика и књижевности
Јанковић Милена, наставник енглеског језика
Браковић Ана, наставник енглеског језика
Симић Милосављевић Ана, наставник енглеског језика
Кујунџић Милена, наставник немачког језика
Радуновић Марковић Маја, наставник латинског језика

Стручно веће друштвених наука и физичког васпитања

Николић Душан, наставник физичког васпитања
Роган Петар, наставник физичког васпитања
Јелена Радаковић, наставник физичког васпитања
Милановић Гордана, наставник психологије
Сретеновић Марија, наставник социологије, устава и права грађана, грађанског васпитања
Милосављевић Сњежана, наставник социологије, устава и права грађана (на боловању)
Радојевић Немања, наставник социологије, устава и права грађана
Човић Ивана, наставник историје
Михаиловић Маријана, наставник филозофије и медицинске етике
Станковић Петровић Ана, наставник музичке уметности
Гашић Марковић Маја, наставник верске наставе
Чолаковић Марина, наставник предшколске педагогије и васпитања и неге деце
Кудрјавцева Милетић Екатерина, наставник ликовне културе
Ђорђевић Ивана, наставник предузетништва
Савић Сања, наставник предузетништва, грађанског васпитања
Спасовић Милена, наставник грађанског васпитања

Стручно веће природних наука

Костић Гордана, наставник математике
Радивојевић Вељовић Оливера, наставник математике
Игњатијевић Иван, наставник математике
Поповић Соња, наставник рачунарства и информатике
Марковић Данијела, наставник рачунарства и информатике
Шебек Смиља, наставник биологије
Николић Дубравка, наставник биологије
Димитријевић Ћировић Дејана, наставник хемије
Матић Снежана, наставник хемије
Чаировић Мирјана, наставник физике
Зорклија Соња, наставник физике
Меловић Сандра, наставник географије
Вукојевић Ненад, наставник географије

Стручно веће лекара

Максимовић Биљана, наставник стручних предмета
Ћулибрк Марко, наставник стручних предмета
Спасовић Миломир, наставник стручних предмета
Билбија Маријана, наставник стручних предмета
Шаренац Марија, наставник стручних предмета
Исаиловић Наташа, наставник стручних предмета
Данијела Раденовић, наставник стручних предмета

Стручно веће фармацеута и лабораната

Блидаревић Бојан, наставник стручних предмета
Вучковић Наташа, наставник стручних предмета
Агатоновић Милановић Снежана, наставник стручних предмета
Суханек Јовановић Валентина, наставник стручних предмета лабораторијског смера
Петровић Биљана, наставник стручних предмета
Зечевић Славко, наставник стручних предмета
Миљковић Ивана, наставник стручних предмета лабораторијског смера

Стручно веће здравствене неге

Врањешевић Сања, наставник здравствене неге
Јовановић Верица, наставник здравствене неге
Продановић Вукосава, наставник здравствене неге
Вуловић Ана, наставник здравствене неге
Симић Данијела, наставник здравствене неге
Митровић Мирјана, наставник здравствене неге
Милутиновић Татјана, наставник здравствене неге
Стевановић Гордана, наставник здравствене неге
Сретеновић Витошевић Лела, наставник здравствене неге
Радаковић Јасмина, наставник здравствене неге
Николић Јасмина, наставник здравствене неге
Миливојевић Сања, наставник здравствене неге
Павловић Наташа, наставник здравствене неге
Ђорђевић Ивана, наставник предузетништва и здравствене неге
Јанковски Тамара, наставник здравствене неге
Петровић Вера, наставник здравствене неге
Сретеновић Марија, наставник здравствене неге
Бишевац Александра, наставник здравствене неге
Леповић Анђелка, наставник здравствене неге
Петровић Марина, наставник здравствене неге
Сенић Катарина, наставник здравствене неге
Ранковић Марко, наставник здравствене неге
Витошевић Анђелина, наставник стручних предмета
Видосављевић Катарина, наставник стручних предмета
Јовановић Александра, наставник стручних предмета

Стручно веће зубара

Лазовић Дејан, наставник стручних предмета
Петровић Никола, наставник стручних предмета зубне технике
Обрадовић Дарко, наставник стручних предмета зубне технике
Бишевац Бојан, наставник стручних предмета зубне технике
Шаптовић Мерима, наставник стручних предмета зубне технике

Запослени у дому ученика

Новаковић Драгица, васпитач
Вукадиновић Драгана, васпитач
Брковић Јелена, васпитач
Катанић Марина, васпитач
Дачески Бранка, васпитач
Јанићијевић Марина, васпитач
Адамовић Марија, васпитач

Стручни сарадници/организатори наставе

Тодоровић Јелена, организатор наставе вежби
Савић Богдановић Бојана, стручни сарадник – педагог (на породиљском одсуству)
Ристић Весна, стручни сарадник – педагог
Милановић Гордана, стручни сарадник – психолог
Голић Иконија, психолог у дому ученика

Служба за правне послове

Јелена Митровић, секретар
Видић Биљана, референт

Служба за финансијско рачуноводствене послове

Тодоровић Снежана, финасијско-рачуноводствени руководилац
Савић Љиљана, економиста
Степановић Марија, референт за финансијско-рачуноводствене послове
финасијско-административни сарадник

Библиотека
Милена Спасовић, библиотекар
Јанићијевић Жељка, књижничар

Тренутно одсутни

Биљана Стошић Илић, наставник филозофије

Comments are closed.