Менторска подршка ученицима ромске националности

Уклањање јаза у образовним исходима између ученика ромске националности и ученика опште популације мисија је Фонда за образовање Рома ( РЕФ ), као међународна, а од почетка 2019.год. регистрована је као домаћа непрофитна организација, посвећен још од свог оснивања 2005.год.
Данас, 18 година касније, тај јаз је донекле смањен, али још доста изражен тако да се интегрисани систем подршке у области образовања намеће као неопходност.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је од школске 2019/2020. године преузело спровођење стипендијског програма, док је РЕФ задржао спровођење менторског програма.
Менторска подршка у средњим школама у Србији није постојала пре 2007.год, а данас препозната је и прихваћена као готово редовна активност и ефективан одговор на потребе средњошколаца ромске националности.
Средње образовање се сматра неопходним минимумом за побољшање социјалног положаја.
Без завршене средње школе нема могућности запослења, даљег образовања и могућности за напредовање.

31.10.2023.год. у Београду одржано је ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРЕПОРУКА ЗА ИНСТИТУАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА МЕНТОРСКЕ ПОДРШКЕ
Учесник конференције, представник наше школе- Мерима Шаптовић .
Средњошколско образовање великог броја ромских тинејџера којима је неопходна менторска подршка сада зависи од тога колкико дуго ће процес институализације да траје, али и од отворене могућности да менторска подршка уопште не буде званично уведена у систем средњих школа.
Учесницима конференције обратили су се :
Циприан Некула – Председник, Фондација за образовање Рома,
Славица Ђукић Дејановић- Министарка, Министарство просвете, истакла је да су спроведене афимативне мере које су довеле до повећања укључености ове популације у образовни систем Србије,
Томислав Жигманов- Министар, Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, нагласио је да за све ученике, а посебно за ученике који су припадници осетљивих група, прелазак из основне у средњу школу посебно изазован. Због тога Министарство , заједно са Фондацијом за образовање Рома, ради на подршци кроз менторски програм, чиме се смањује јаз између образовних резултата ромске и неромске популације.
Ређепали Чупи- Директор, Фондација за образовање Рома,
У завршном панелу конференције дати су даљи кораци за увођење менторског програма у образовни систем :
Снежана Вуковић- Шефица одсека за људска и мањинска права у образовању,
Весна Радуловић- Школска управа Нови Сад,
Радмила Гошовић- Консултанткиња , ФОР,
Ади Синани- Руководилац програма, ФОР,
Светлана Стефановић- извршна директорка, Фондација БФПЕ за одговорно друштво.

Школи, ангажовањем својих кадрова све ове године,
Верица Јовановић, Миланка Булатовић, Мерима Шаптовић, Фондација за образовање Рома додељује сертификат о учешћу у Акредитованом Менторском програму подршке ученицима средњих школа ромске националности у Репулици Србији.
Мерима Шаптовић

Comments are closed.