Multiplayer event „FirstAid WorldWide“

Свуда у свету прва помоћ је оно што појединац треба да савлада како би могао да помогне својим најмилијима и себи у кризним ситуацијама. Знање о пружању прве помоћи мора свако да има и требало би да буде део опште културе. Веома је важно да млади људи знају и разумеју важност пружања помоћи у датом тренутку. Прва помоћ је чин спасавања живота, али је такође одраз хуманости, алтруизма и саосећања са потребама других људи, а знање о првој помоћи треба да буде део здравствене културе грађана.

First Aid Worldwide је Eрасмус + K202 партнерство које је формирало пет средњих стручних школа из Србије (наша школа), Португалије, Шпаније, Турске и Северне Македоније. Главна тема пројекта је прва помоћ.

Главни циљеви пројекта су побољшање квалитета пружања прве помоћи у општој популацији, израда онлајн приручника, као и обука за употребу приручника, оспособљавање наставника за увођење иновација у наставу прве помоћи, креирање семинара за примену иновативних метода у пружању прве помоћи на основу онлајн приручника, промоција увођења и примене онлајн приручника у школама и институцијама.

У петак, 27. маја, у „Exclusive Event Center“ органозован је скуп активности са више учесника (Multiplayer event): Медицинска школа са домом ученика „Сестре Нинковић“, Крагујевац, Србија;  ,,Gorce Petrov“, Прилеп, Северна Македонија; OVAR FORMA, Овар, Португалија; Javier García Téllez, Касерес, Шпанија и „Nahit Mentese“, Назили, Турска.

Догађај је отворио директор наше школе Владимир Јакшић. Затим је свака школа учесница пројекта представила свој део у овом пројекту кроз примере и фотографије у облику презентација. Том приликом је Бојана Савић Богдановић посетиоцима представила идеју пројекта као и рад и труд ученика наше школе.

После две године од почетка пројекта, представљен је Онлајн припручник First Aid WorldWide Online Manual, који се на интернету налази на адреси FAW и који је израђен на два језика, српском и енглеском. Вера Петровић је приказала мени и неке од занимљивих страна самог онлајн приручника. Онлајн приручник направљен је и осмишљен тако да буде јасан, разумљив и лак за сналажење и проналажење потребних информација везаних за пружање прве помоћи у различитим ситуацијама, свима, а не само особама које су обучене и стручне у овој области. У извођењу дигиталног облика приручника учешће је узела Соња Поповић, проф. информатике у нашој школи.

На крају догађаја, одржан је семинар  за све заинтересоване учеснике и посетиоце, као и пригодан коктел.

Прилог о овом догађају, можете погледати на порталу РТКрагујевац.

Неке од фотографија преузете из прилога са портала РТКрагујевац.

Comments are closed.