Такмичење ученика четвртог разреда образовног профила- зубни техничар

Такмичење ученика четвртог разреда образовног профила – зубни техничар организује се са циљем унапређивања квалитета образовно-васпитног рада: мотивација ученика, идентификовање ученика са изузетним способностима, уједначавање поступака и метода израде практичних радова, унапређивање квалитета израде практичних радова, повезивање са светом професионалног рада и популаризације струке.
Предлог кандидата за такмичење дају предметни наствници- ментори.
За организацију , обезбеђивање средстава, избора радног задатка и оцењивање практичног рада задужена је комисија, сачињена од чланова стручног већа.
Похваљивање и награђивање ученика за постигнуте резултате на школском такмичењу уређује школа, својим правилником о награђивању ученика.

Наставници – ментори су пријавили следеће ученике:
1.Сара Марковић
2.Сандра Миловановић
ментор: Бојан Бишевац
1. Сара Вуковић
2.Филип Зорић
ментор: Дарко Обрадовић

1.Никола Пејковић
2. Жељана Појужина
3. Магдалена Радосављевић
ментор: Никола Петровић

Чланови стручног већа сагласили су се да се школско такмичење одржи 14.3.2022.год. са почетком у 7:30 часова.
Комисију чине: Мерима Шаптовић, Дејан Лазовић, Александра Јовановић, Марија Адамовић и Вељко Шебек.

Пласман ученика:

I-место- Сара Вуковић
Ментор- Дарко Обрадовић

II- место- Сара Марковић
Ментор-Бојан Бишевац

III – место- Сандра Миловановић
Ментор-Бојан Бишевац

Ученици који су освојили I и II место пласирали су се на Републичко такмичење. Такмичење ће се по 21. пут реализовати у оквиру Мајских сусрета зубних техничара Србије 21.5.2022.год. у Крагујевцу .
*ЧЕСТИТАМ УЧЕНИЦИМА И ЊИХОВИМ МЕНТОРИМА*
Председник стручног већа
Мерима Шаптовић

Comments are closed.