Упис распоређених ученика у школу 12. и 13. јула

Родитељи, односно други законски заступници ученика који су распоређени у школу, пријаву за упис подносе:
1) На порталу mojasrednjaskola.gov.rs електронским путем
2) Непосредно у школи, писаним путем, 12. и 13. јула од 8.00-15.00 часова
Податке о испуњености свих услова за упис на одређени образовни профил, као и податке о испуњености здравствених услова, школа прибавља електронским путем, у складу са законом.
Документација потребна за упис у средњу школу је следећа:
1. Извод из матичне књиге рођених;
2. Сведочанство о завршеној основној школи;
3. Сведочанства из шестог, седмог и осмог разреда основне школе;
4. Уверење о положеној малој матури;
5. Образац за упис у средњу школу;
6. Лекарско уверење.

Comments are closed.