ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ за ученице смештене у дому ученика!!!

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!!!

ПО НАЛОГУ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ

У дому током радне недеље могу боравити искључиво ученице које прате наставу у школи.

У дому не може бити више од половине укупног капацитета (65 ученица од укупно 130).

Ученице које имају ваннаставне активности (ауто-школа, тренинзи…), а по распореду су на онлајн настави не могу боравити у дому у тој недељи.

У договору са Директором ученице дома ће добити нови распоред похађања наставе кога се морају придржавати.

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА ДОМ

Comments are closed.