Eразмус+ пројекат „Геријатрија“

Ерасмус+ пројекат „Геријатрија“

Eразмус+ пројекат „Геријатрија“ биће реализован током школске 2020/2021. године. Одобрен је за финансирање у оквиру Еразмус+ програма Европске уније као компонента КА102 – ВЕТ Пројекти мобилности у области стручног образовања и обука. Медицинска школа Зајечар је подносилац пројекта у  име конзорцијума са Медицинском школом  „7. април” из Новог Сада и Медицинском школом са домом ученика „Сестре Нинковић” из Крагујевца. Пројекат је проистекао из заједничких потреба школа конзорцијума као што су: унапређивање наставног процеса, компетенција наставника и ученика, подршке ученицима, успостављање и развијање сарадње са другим институцијама у земљи и Европској унији које се баве образовањем и обуком стручног кадра у области здравства.

            Циљеви Eразмус+ пројекта Геријатрија су:

  • Развијање стручних компетенција ученика у смислу стицања нових знања и вештина из области здравствене неге геријатријске популације;
  • Унапређивање квалитета наставе кроз размену искустава и стручно усавршавање наставника и ученика;
  • Усавршавање језичких компетенција ученика и наставника и вештина комуникације;
  • Развијање социјалних вештина, толеранције и емпатије према старијим особама, стицање самопоуздања у практичном раду;
  • Јачање дигиталних компетенција ученика и наставника;
  • Развијање мултикултуралне свести боравком у другој земљи и упознавањем њених географских одлика, историје, културе и обичаја;
  • Осавремењивање приступа настави, наставних метода и садржаја рада у практичној настави;
  • Преношење искустава, знања и вештина стечених током мобилности осталим наставницима, ученицима и широј јавности;
  • Интегрисање нових знања и вештина у кључне школске документе: Школски програм, Програм наставе и учења, Годишњи план рада Школе и Школски развојни план.

Предвиђено трајање пројекта је годину дана. Централна активност пројекта је мобилност. Пројектат предвиђа учешће по шесторо ученика 3. и 4. разреда образовног профила медицинска – сестра техничар и једног наставника здравствене неге из сваке школе који ће боравити 14 дана у три различите државе – Немачкој, Италији и Малти, где ће обављати праксу у геријатријској установи по унапред утврђеном плану.

Ученици и наставник који ће учествовати у пројекту биће изабрани по унапред утврђеним критеријумима који ће бити исти за све три школе, на основу јавног конкурса који ће бити објављен на званичном сајту школе, ФБ страници, огласној табли ученика и наставника. За ученике 3. и 4. разреда  одлучили смо се из неколико разлога: они почињу са вежбама у болници/kлиничком центру на свим одељењима и укључују се у рад са пацијентима, стекли су већ одређено искуство у спровођењу неге током прве две године школовања и могу се укључити у процес рада (неће бити посматрачи), активнији су у ваншколским активностима, након мобилности остаће наши ученици још целу годину и своје искуство поделиће и са наредном генерацијом која буде уписала школу и, такође, своје искуство ће моћи да примене на новим пословима.

Пре мобилности биће организоване језичке, географске, историјске, ИКТ припреме за одлазак на мобилност у виду радионица које ће трајати четири недеље.

Приликом обављања праксе, наставник и ученици-учесници мобилности ће се упознати са здравственим системом, организацијом рада на геријатрији, сестринским процедурама у нези старијих особа које се спроводе у геријатријској установи и здравствено васпитним радом са старим особама европских земаља у којима бораве. Наставници пратиоци ће током боравка пружати психолошку и едукативну подршку ученицима, заједно са ментором партнерске организације подстицаће ученике на усвајање знања, одржаваће комуникацију са школом и родитељима и усвојиће европске медицинске процедуре и методе подучавања. Током мобилности ученици ће бити у могућности да упознају географске и културно историјске знаменитости европске земље у којој бораве.

Након завршетка мобилности ученици и наставници све три школе ће се састати и разменити искуства која су понели из земаља у којима су боравили и извршиће упоредну анализу здравственог система и геријатрије земаља Европске уније и наше земље. Планирана је и дисеминација искустава, знања и вештина стечених током мобилности на различитим нивоима. Ширењем искустава и резултата пројекта на наставнике школе очекујемо да ће постати мотивисанији и заинтересованији за планирање нових пројеката, а на ученике да ће они бити охрабрени да се у што већем броју укључе у будуће пројекте.

Реализација пројекта и ширење његових резултата ће школу учинити конкурентнијом и препознатљивијом у региону, што је један од циљева Европског развојног плана.

Погледајте КОНКУРС ЗА УЧЕНИКЕ и КОНКУРС ЗА НАСТАВНИКЕ.

Презентацију пројекта Геријатрија погледајте ОВДЕ.

Погледајте и Коначну ранг листу конкурса.

Comments are closed.