НОВО ОБАВЕШТЕЊЕ – Усељење у дом

Обавезно прочитати Процедуру за усељење у дом у школској 2020/2021. години!

Усељење у дом биће организовано 31.8.2020. (понедељак) у претходно наведеним терминима којих обавезно треба да се придржавате. 
Да подсетимо:

Ученица је дужна да приликом усељења у Дом достави:
– Лекарско уверење о здравстеном стању у складу са тачком 4  Конкурса, са назнаком да је ученица здравствено способна за самостални боравак у колективном смештају, не старије од 15 дана.
– Извод из матичне књиге рођених
– Приликом усељења у Дом родитељ/старатељ потписује Уговор и Изјаву да ученица и чланови породице нису под здравственим надзором и да су информисани да ће се одазвати по хитном позиву у случају сумње на болест као  и да су сагласни са свим предлозима за лечење које даје надлежни лекар.
– Маске за ученице обезбеђују родитељи/старатељи.- Топломер је обавезно понети. – Уплата за месец септембар  5358,00 динара  на жиро рачун број:
 840-272666-34, на име ученице станара Дома.

Распоред по собама можете погледати   ОВДЕ.

Comments are closed.