ОБАВЕШТЕЊЕ – Усељење у дом

Усељење у дом биће организовано 31.8.2020. (понедељак). Обавезно је присуство родитеља/старатеља, као и поштовање предвиђених термина због епидемиолошке ситуације.

Термини за усељење по васпитним групама:
I    Васпитна група у времену од 1000 – 1100
II   Васпитна група у времену од 1130 – 1230
III  Васпитна група у времену од 1300 – 1400
IV  Васпитна група у времену од 1430 – 1530
V   Васпитна група у времену од 1600 – 1700
VI  Васпитна група у времену од 1730 – 1830
Распоред ученица по васпитним групама биће објављен на овом сајту до 27.8.2020. (четвртак).
Ученица је дужна да приликом усељења у Дом достави:
– Лекарско уверење о здравстеном стању у складу са тачком 4  Конкурса, са назнаком да је ученица здравствено способна за самостални боравак у колективном смештају, не старије од 15 дана.
– Извод из матичне књиге рођених
– Приликом усељења у Дом родитељ/старатељ потписује Уговор и Изјаву да ученица и чланови породице нису под здравственим надзором и да су информисани да ће се одазвати по хитном позиву у случају сумње на болест као  и да су сагласни са свим предлозима за лечење које даје надлежни лекар.
– Маске за ученице обезбеђују родитељи/старатељи.
– Уплата за месец септембар  5358,00 динара  на жиро рачун број:
 840-272666-34, на име ученице станара Дома.

Comments are closed.