Спортски центар „Искра“

Међународни дан особа са инвалидитетом обележен је у спортском центру „Искра“, јединственом објекту у Србији који популацији особа са инвалидитетом пружа оптималне услове за бављење бројним спортским садржајима. Поводом обележавања Дана особа са инвалидитетом, 3. 12. 2019. године, ученици Медицинске школе су посетили центар „Искра“. Било је речи о условима за тренирање и резултатима спортиста са инвалидитетом. Циљ посете био је упознавање ученика са радом ове установе и врхунским спортским постигнућима у домену спорта параолимпијског програма СПД „Раднички“. На ученике су постигнућа особа са инвалидитетом деловала изразито мотивационо. Овогодишњи слоган обележавања  овог дана је „Приступачна будућност“.

Comments are closed.