Дан планете Земље

Широм света се 22. април Међународни дан планете Земље обележава низом манифестација са циљем повећања свести људи о угрожености животне средине. Највећи еколошки проблеми данашњице су загађење ваздуха, воде и земљишта, одлагање отпада, климатске промене, смањење озонског омотача. Дан планете земље нас подсећа да смо ми одговорни за планету на којој живимо. Управо са овим циљем су Тим за заштиту животне средине и Еколошка секција, као и Тим за сарадњу са локалном самоуправом и социјалним партнерима, планирали и реализовали овај дан, уз максимално ангажовање ученика.
Први део активности је реализован у школи, где је ученицима одржано предавање на тему „Заштита планете Земље“, у сарадњи са Институтом за јавно здравље Крагујевац и ЈКП Шумадија Крагујевац, предавање је заинтересованим ученицима и наставницима одржала Љупка Мијајловић. Предаваљу су присуствовали ученици другог и трећег разреда и наставници Вукосава Продановић, Десана Митровић, Биљана Максимовић, Миланка Булатовић, Сања Врањешевић и Ана Вуловић.
Након одржаног предавања и дискусије, ученици су ,у пратњи Директора Владимира Јакшића, наставника Ане Вуловић, Биљане Максимовић, Леле Витошевић, Јасмине Радаковић, Андријане Станишић испред Тима за заштиту животне средине, Јелене Тодоровић испред Тима за сарадњу са локалном самоуправом и представницима Института Милошем Радосављевићем и ЈКП Шумадија, спровели акцију озелењавања јавне површине садњом садница платана у Великом парку. Посебан допринос садњи дали су малишани из вртића „Врабац“ на радост и одушевљење свих присутних.
Након обележавања Дана планете Земље, ученици и наставници су веома задовољни спроведеним активностима.

Дан планете Земље 2019.

Comments are closed.