Седница Савета родитеља

На основу члана 8. Пословника о раду Савета родитеља Медицинске школе са домом ученика „Сестре Нинковић“ у Крагујевцу, заказујем СЕДНИЦУ САВЕТА РОДИТЕЉА  Медицинске школе са домом ученика „Сестре Нинковић“ у Крагујевцу ,и предлажем

 

ДНЕВНИ РЕД

 

  1. Извештај и анализа успеха ученика на првом  класификационом периоду школске 2016/17 год.
  2. Разматрање Извештаја о реализованим екскурзијама ученика другог, трећег и четвртог разреда шк. 2016/17 год.
  3. Разно

 

Седница ће се одржати  05.12.2016 . год. /понедељак / у 18 часова  у просторијама школе.

У случају спречености да присуствујете седници молимо вас да обавестите секретара школе на тел

034  370201

 

Председник

Савета родитеља

Зденко Злопаша,с.р.

Comments are closed.