Представљање Центра за стручно усавршавање Крагујевац

Професионални развој је сложен процес који подразумева стално развијање компетенција наставника, васпитача и стручног сарадника ради квалитетнијег обављања посла и унапређивања развоја деце, ученика и полазника, односно нивоа њихових постигнућа. Саставни и обавезни део професионалног развоја је стручно усавршавање које подразумева стицање нових и усавршавање постојећих компетенција важних за унапређивање васпитно-образовног, образовно-васпитног, васпитног, стручног рада и неге деце. Саставни део професионалног развоја јесте и развој каријере напредовањем у одређено звање.

Правилником о сталном стручном усавршавању утврђују се облици стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника, приоритетне области за стручно усавршавање, програми и начин организовања сталног стручног усавршавања и друга питања од значаја за развој система стручног усавршавања.

У среду, 28. септембра са почетком у 13:15, представник, директор Центра за стручно усавршавање запослених у образовању из Крагујевца Зорица Николић представила је нашој школи ту установу као и нов Правилник сталног стручног усавршавања. Центар постоји од 2011. године и од тада промовише концепт целоживотног учења, стручног усавршавања и професионалног развоја наставника, као једног од темељних постулата у образовању. Овде са могу видети ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ Центра.

Такође, наставници, васпитачи и стручни сарадници имали су прилику да ближе упознају:

  1. Основне одредбе Правилника,
  2. Облике сталног стручног усавршавања
  3. Праћење остваривања стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
  4. Обавезно стручно усавршавање наставника, васпитача и стручног сарадника
  5. Прелазне и завршне одредбе Правилника.

Нов Правилник о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника можете погледати ОВДЕ.

Comments are closed.