Допуна ранг листе примљених ученица у Дом ученика до пуног капацитета

Кандидати из осетљивих друштвених група који нису добили смештај у првој расподели, уз прописану документацију су посебно рангирани у оквиру наменски опредељених капацитета установе:

 1. Стојковић (Радoјица) Сања
 2. Милановић (Горан) Марина

Допуна ранг листе до пуног капацитета:

 1. Лазаревић (Бојан) Марина
 2. Стевановић (Зоран) Софија
 3. Миловановић (Томислав) Николина
 4. Вукшић (Горан) Наташа
 5. Маринковић (Драган) Милена
 6. Аћимовић (Драган) Ивана
 7. Марковић (Мирослав) Марија
 8. Пауновић (Милан) Милица
 9. Илић (Томислав) Јована
 10. Илић (Драган) Марта
 11. Солунац (Владан) Милица

Потписивање уговора  од стране родитеља – старатеља и усељавање у Дом биће 31.08. 2016. год. од 14:00 до 20:00.

Приликом усељавања у Дом, ученик је дужан да достави лекарско уверење о општем здравственом стању, са назнаком да је здравствено способан за боравак у установи колективног смештаја, не старије од 15 дана и уплатницу за месец септембар (Цена Дома је 5358,00 динара. Жиро рачун: 840-272666-34).

Comments are closed.