Упис и усељење у Дом ученика

Упис ученика у други, трећи и четврти разред обавиће се 29. августа 2016. године.

ДОМ УЧЕНИКА:

Кандидати из осетљивих друштвених група који нису добили смештај у првој расподели, имају право да од 22. до 26. августа 2016. поднесу захтев уз прописану документацију за посебно рангирање у оквиру наменски опредељених капацитета установе.

Потписивање уговора од стране родитеља – старатеља и усељавање у Дом биће 31.08. 2016. год. од 14:00 до 20:00. Приликом усељавања у Дом, ученик је дужан да достави лекарско уверење о општем здравственом стању, са назнаком да је здравствено способан за боравак у установи колективног смештаја, не старије од 15 дана и уплатницу (пример) за месец септембар. (Цена Дома је 5358,00 динара. Жиро рачун: 840-272666-34.)

Школска 2016/17. година почиње у четвртак, 1. септембра 2016. године.

 

Седница Наставничког већа је одржана 18. августа у 9:00.

Поправни, разредни и матурски испити су одржани од 18. до 24. августа 2016. године. Распоред испита можете погледати ОВДЕ.

Comments are closed.