Радионица „Вештина комуникације“

Дана 07. марта 2024. године васпитачица Марија Пешић је ученицама одржала предавање са радионицом на тему „Вештина комуникације“ у присуству менторке Драгице Новаковић. У оквиру презентације, ученицама су представљени стилови комуникације и особине које треба да поседује добар комуникатор. У оквиру радионице, ученице су учествовале у конкретним ситуацијама вербалне и невербалне комуникације, вежбајући пасиван, активан и асертиван приступ. Ученицама су представљени резултати истраживања „Активно слушање“ у којима је утврђено да су ученице прве и друге године добри, а ученице треће и четврте године просечни слушаоци.

Comments are closed.