Промоција Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Београд

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је водећа наставна и научна установа у области специјалне едукације и рехабилитације у Републици Србији која образује стручњаке за рад са особама са сметњама у развоју које имају поремећаје слуха, вида, моторичке и сензомоторичке сметње и поремећаје, поремећаје понашања, тешкоће у менталном развоју и поремећаје комуникације. У оквиру своје матичне делатности реализује студијске програме сва три новоа академских студија (основне, мастер и докторске), а уз то развија научноистраживачки и стручни рад.

У понедељак, 12. фебруара, студенткиње треће године факултета Тина Милићевић и Теодора Мијаљевић, у сарадњи са наставницом информатике Соњом Поповић и тимом за каријерно вођење и саветовање,  ученицима наше школе приказале су презентацију ФАСПЕР-а. Том приликом су представиле студијске програме, услове за упис у прву годину основних акдемских студија и поделиле флајере у којима постоје детаљније информације.

Хвала директору, наставницима Јелени Чолић, Милени Јанковић, Марији Шаренац и Сањи Савић који су омогућили ову презентацију, као и свим ученицима на помоћи и сарадњи.

Детаљније погледајте на ЛИНКУ факултета.

Comments are closed.