Тестирање ученика

У оквиру тима за КВИС, 02. 11. 2023. спроведено је тестирање ученичких способности уз употребу Basic check теста. Тест је спровела каријерна саветница из Развојног бизнис центра и психолог дома Медицинске школе са домом ученика „Сестре Нинковић“, Иконија Голић уз подршку координатора тима за КВИС, Вукосаве Продановић. Тестирани су заинтересовани ученици четвртих разреда који су у периоду када је потребно да дефинишу одлуку за наставак свог школовања.
Захваљујући пројекту Знањем до посла, Basic check тест је прилагођен и стандардизован за примену у Србији.
Basic check се састоји из дела који мери когнитивне и дела који мери практичне вештине. Овом приликом ученици су имали могућност да ураде део теста који процењује когнитивне вештине. Задаци који мере когнитивне вештине су груписани у групе задатака за размишљање са језичким садржајима, нумеричке задатке, задаци за размишљање са вишедимензионалним садржајима и задаци за процену познавања енглеског језика.
Ученици након урађеног теста добијају сертификат који им даје повратну информацију о њиховој позицији у односу на остатак људи који су такође радили тест. Тако да ученици имају увид у области које могу да унапреде. Такође, уносом својих резултата у додатни алат овог инстумента ученици могу да провере да ли је њихов ниво постигнућа довољан за одређени профил занимања.
Сви ученици пре самог тестирања способности, имали су прилику да ураде и Каријерни квиз, који им је помогао у дефинисању њихових жеља према одређеној врсти занимања и потребним способностима за одређено занимање.
Ученици након оваквих каријерних радионица имају јаснију слику о занимањима, потребним вештинама и способностима за одређена занимања и о својим тренутним способностима.

Comments are closed.