Обавештење за усељење у дом

Усељење примљених ученица у дом Медицинске школе „Сестре Нинковић“ обавиће се 31.08.2023. у периоду:
– од 15.00 до 17.00 за ученице првог разреда
– од 17.00 до 20.00 за ученице другог, трећег и четвртог разреда
Родитељски састанак за ученице првог разреда почеће у 15.00 .
Обавезно је присуство једног родитеља/старатеља.

Ученица је дужна да приликом усељења у установу достави:
– Лекарско уверење о здрваственом стању (уверење о општем здравственом стању, са назнаком да је здравствено способна за самостални боравак у колективном смештају – не старије од 15 дана)
– Извод из матичне књиге рођених

Уплате за месец септембар плаћају се од 1. до 5. октобра 2023. године.
Распоред по собама биће истакнут на сајту школе у понедељак 28.08.2023. после 14.00 часова.

Управа Дома

Comments are closed.