Вршњачка едукација

У циљу промоције здравља и здравих стилова живота ученици  III /1 и III/2 разреда су  9 и 10. 3. 2023. год за ученике од  I до IV разреда у нашој школи спровели  здравствено васпитне активности у превенцији болести зависности. Циљ ових активности је био преношење знања и подизање нивоа свести код младих  о штетности злоупотребе психоактивних супстанци. Кроз вршњачки рад и вршњачку едукацију ученици су користили различите облике рада: предавања, радионице, квизове, упитнике и информативне активности које су прилагодили различитим групама / разредима. Вршњачки рад је био одлична прилика за заједнички процес учења и развоја ученика

У спровођењу вршњачке едукације помоћ и подршку учениима су дали и наставници Мирјана Митровић, Вукосава Продановић и Татјана Милутиновић.

Comments are closed.