Превентивне активности у циљу спречавања насиља

Кроз активност ученика и васпитача у дому направљен је пано превентивних активности у циљу спречавања насиља, занемаривања, злостављања и дискриминације. Циљ паноа је да се ученице упознају са нивоима насиља и начинима реаговања у решавању евентуалних проблема. На овај начин подижемо свест ученица и значај правовременог реаговања у датим ситуацијама.

Comments are closed.