Дефинисање квалитетних исхода учења

Фондација Темпус је у нашој школи, 29.10. од 9 до 17 сати организовала семинар “Дефинисање квалитетних исхода учења као предуслов за планирање међународне мобилности у средњем стручном образовању”. 

Циљ програма је био упознавање са процесом дефинисања квалитетних исхода учења на основу дефинисаних специфичних компетенција за одређени стручни профил и планиране праксе током међународне мобилности ученика.

Овим семинаром пружа се подршка у раду на пројектима. Тим поводом говорило се о следећим темама:  Шта су исходи учења, Међународна мобилност (налажење партнера, формулисање циљева и исхода учења), Дефинисање исхода учења, Представљање Уговора у учењу (Learning Agreement), Попуњавање Уговора у учењу (Learning Agreement), Признавање оцена након мобилности.

Реализатори: Дијана Милићевић, Милица Пупавац, Иван Милошвет и Вера Петровић из наше школе.

Захваљујемо се колеги Ивану на фотографијама које су у његовом власништву.

Comments are closed.