Дом ученика – кандидати из осетљивих група

На конкурсу кандидата из осетљивих група примљене су:

1. Анастасија (Данијел) Радовановић, III разред
2. Лидија (Марија) Ђалић, I разред
3. Анђела (Слађан) Љубисављевић, I разред
4. Тамара (Рада) Живић, I разред

Преостала четири места се попуњавају редом према ранг листи.

1. Марија (Никола) Обрадовић, I разред
2. Анастасија (Јелена) Лукић, I разред
3. Невена (Горан) Павловић, I разред
4. Анастасија (Драган) Николић, II разред

У Крагујевцу, 30.8.2022.
Директор
Владимир Јакшић

Comments are closed.