Коначни резултати конкурса за Дом ученика за школску 2022/23. годину

Пошто није било приговора, директор доноси одлуку о пријему у Дом ученица са Прелиминарне листе која постаје Коначна. Листу погледајте ОВДЕ.

Од 25. до 29. августа је конкурс за расподелу места за кандитате из осетљивих друштвених група. Сви кандидати суу обавези да у назначеномпериоду од 8 до14 часова поднесу захтев установи да би се посебно рангирали у оквиру наменски опредељених капацитета установе. Уз захтев кандидат подноси документацију којом доказује припадност осетљивој друштвеној групи( потребна документа су наведена у конкурсу).

Све информације везане за усељење у дом биће на сајту после 22.8.2022.

Comments are closed.