О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Упис у први разред Медицинске школе са домом ученика „Сестре Нинковић“ Крагујевац школске 2022/2023. год. обавиће се 14. јула (четвртак) од 8 до 15 часова и 15. јула 2022. год. (петак) од 8 до 15 часова.
I Ученици који се непосредно уписују доласком у школу у дане уписа потребно је да
доставе:
– Пријаву за упис –Образац ПУ
– Сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању
– Уверење о обављеном завршном испиту у основном образовању и васпитању
– Извод из матичне књиге рођених
– Лекарско уверење
II Ученици који се уписују електронским путем потребно је да документа доставе
одељењском старешини у септембру.
Добро дошли!

Директор школе
Владимир Јакшић

Comments are closed.