Примена калкулатора на државној матури

Оливера Радивојевић, Вељовић наставник математике, у понедељак 21. марта је стручном већу природних наука одржала предавање са практичним радом који је подразумевао примену апликације за рад са калкулатором на рачунару. Користећи презентацију и сам калкулатор, водила је колеге наставнике кроз примере за примену овог калкулатора у различитим областима – у математици, у хемији, у физици…

CASIO fx-991RS X је први званично сертфиковани калкулатор за употребу на државној матури.

Калкулатор садржи 12 „апликација“ различитих намена за све ситуације од једноставног прорачуна, конверзија и вектора па све до решавања једначина, система и статистичких проблема. Свака од ових апликација нуди велики број различитих функција и опција подешавања.

Основна апликација – “израчунај” омогућава да се сви стандардни прорачуни лако изврше. Постоје чак и опције за нумеричко решавање интеграла и извода, што је напредна функција која се не налази на многим калкулаторима. Следећа апликација је за комплексне бројеве, и омогућава све функције прорачуна у комплексном домену. Четврта и пета апликација су намењене за матричне и векторске прорачуне. Две апликације су намењене статистистичкој обради података и вероватноћи. Постоји апликација за таблерано приказивање вредности функција. Овај калкулатор није граfiчки (иако би екран апсолутно био способан за то), али омогућава добијање графика Уграђеном, јединствеом „QR“ функцијом која генерише QR-код који може да се скенира камером паметног телефона добија се график функције на телефону. Последње три апликације су програми за решавање линеарних и полиномских једначина, неједначина и пропорција. CASIO fx-991RS X има још једну занимљиву карактеристику – уграђени периодни систем елемената са атомским тежинама. Иако ово може изгледати као мањи додатак, ова функција заиста проширује употребљивост овог уређаја у пољу хемије и технологије. Чињеница да је на српском језику значи да више неће бити забуне са терминима и синтаксом током тестова и контролних, где и најситнија грешка у раду може коштати ученике важне оцене или пријема на жељени факултет.

Опис апликација и могућности налази се на домену https://casiosrbija.rs/vesti/

Comments are closed.