Eразмус+ пројекат „Старо злато“

Eразмус+ пројекат „Старо злато“ биће реализован током школске 2021/2022. године. Одобрен је за финансирање у оквиру Еразмус+ програма Европске уније као КА122 – ВЕТ Пројекти мобилности у области стручног образовања и обука.
            Циљеви Eразмус+ пројекта „Старо злато“ су:
 Развијање стручних компетенција ученика у смислу стицања нових знања и вештина из области здравствене неге геријатријске популације;
 Унапређивање квалитета наставе кроз размену искустава и стручно усавршавање наставника и ученика;
 Усавршавање језичких компетенција ученика и наставника и вештина комуникације;
 Развијање социјалних вештина, толеранције и емпатије према старијим особама, стицање самопоуздања у практичном раду;
 Јачање дигиталних компетенција ученика;
 Развијање мултикултуралне свести боравком у другој земљи и упознавањем њених географских одлика, историје, културе и обичаја;
 Преношење искустава, знања и вештина стечених током мобилности осталим наставницима, ученицима и широј јавности;
 Интегрисање нових знања и вештина у кључне школске документе: Програм наставе и учења.

Предвиђено трајање пројекта је годину дана. Централна активност пројекта је мобилност. Пројектат предвиђа учешће дванест ученика 2. и 3. разреда образовног профила неговатељ и два наставника здравствене неге из школе.
Ученици и наставник који ће учествовати у пројекту биће изабрани по унапред утврђеним критеријумима, на основу јавног конкурса који ће бити објављен на званичном сајту школе, огласној табли ученика и наставника.
Пре мобилности биће организоване географске, историјске, ИКТ, психолошке и здравствене неге припреме за одлазак на мобилност у виду радионица које ће трајати током априла месеца.
Реализација пројекта и ширење његових резултата ће школу учинити конкурентнијом и препознатљивијом у региону, што је један од циљева Европског развојног плана.

Comments are closed.