Тематски дан „Спавање и сањање“

Дана 9. 12. 2021. године у нашој школи одржан је тематски дан „Спавање и сањање“, први од два планирана, са циљем да се у ваннаставне активности укључи што већи број ученика, како би развијали међупредметне компетенције. У сарадњи са педагошко-психолошком службом и Тимом за међупредметне компетенције тематски дани су посвећени развоју међупредметне компетенције „Одговоран однос према здрављу“. Учешће су узела сва стручна већа и велики број ученика. Ученици су тако били подстакнути на развијање критичког мишљења, мотивације за учење, оспособљавање за тимски рад, самоиницијативу и изражавање  мишљења, развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима, све кроз призму одговорног односа према здрављу.

Comments are closed.