„First Aid Worldwide“

У оквиру пројекта К2 „First Aid Worldwide“ делегација наше школе коју су чиниле Милица Јовановић и Анђела Вујичић, Вера Петровић наставник здравствене неге и истраживач на пројекту и Бојана Савић Богдановић, стручни сарадник је посетина  школу у Шпанији  у период од  4. до 6.11.2021. Током три дана, учесници мобилности  прошли су  едукацију- пртактичан тренинг и увежбавање нових завоја главе, пртактичан тренинг  у реалистичком приказу повреда коришћењем природних матерјалима,  обуку из прве помоћи – CPR и пртактичан тренинг на новим луткама.

Comments are closed.