Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу

У суботу, 9.10, у нашој школи је одржан други део (радионица) обуке за примену формативног оцењивања која је усмерена на оснаживање наставника, стручних сарадника и директора. Радионицу је водила колегиница Александра Јовановић Ђукић, дипломирани психолог, Медицинска школа Ужице.

Обука се односи на боље разумевање формативног оцењивања, пружање подршке наставницима за коришћење разних дигиталних алата, техника и материјала, као и прикупљање и ширење информација о инспиративним праксама формативног оцењивања, кроз остваривање сарадње и размене мишљења у заједници практичара.

Учешћем у овом програму обуке наставници имају прилику да развију компетенцијe за наставу и учење (К2), компетенције за подршку развоју личности детета и ученика (К3) и комуникацију и сарадњу (К4).

Comments are closed.