Обавештење – усељење у дом

Усељење у дом биће организовано 31.8.2021. (уторак ). Обавезно је присуство родитеља/старатеља (уз личну карту), као и поштовање предвиђених термина због епидемиолошке ситуације.
Термини за усељење по васпитним групама:
I Васпитна група у времену од 10:00 до 11:30
II Васпитна група у времену од 11:30 до 13:00
III Васпитна група у времену од 13:00 до 14:30
IV Васпитна група у времену од 14:30 до 16:00
V Васпитна група у времену од 16:00 до 17:30
VI Васпитна група у времену од 17:30 до 19:00

Распоред ученица по васпитним групама биће објављен на овом сајту до 30.8.2021. у 10:00 (понедељак).

Ученица је дужна да приликом усељења у Дом достави:
– Лекарско уверење о здравстеном стању у складу са тачком 4 Конкурса, са назнаком да је ученица здравствено способна за самостални боравак у колективном смештају, не старије од 15 дана.
– Извод из матичне књиге рођених ( може неоверена копија )
– Уплата за месец септембар 5358,00 динара на жиро рачун број:
840-272666-34, на име ученице станара Дома.

– Приликом усељења у Дом родитељ/старатељ потписује Уговор и Изјаву да ученица и чланови породице нису под здравственим надзором и да су информисани да ће се одазвати по хитном позиву у случају сумње на болест као и да су сагласни са свим предлозима за лечење које даје надлежни лекар.
– Маске за ученице обезбеђују родитељи/старатељи.

Comments are closed.