Коначни резултати конкурса за Дом ученика за школску 2021/22. годину

Коначне резултате конкурса за Дом ученика за школску 
2021/22. годину можете погледати ОВДЕ.

Кандидати из осетљивих друштвених група који нису добили смештај у првој расподели имају право да од 24. до 27.8.2021. поднесу захтев да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета. Уз захтев кандидат подноси документацију којом доказује припадност осетљивој друштвеној групи, и то:
– Из материјално угрожене породице – Решење Центра за социјални рад да су примаоци сталне социјалне помоћи (оверена фотокопија)
– Ученици без родитељског старања – потврде да су на евиденцији Центра за социјални рад или умрлице преминулих родитеља
– Из једнородитељских породица – Извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или извод из матичне књиге рођених ученика
– Из ромске националне мањине – потврда Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома
– Лица чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији КиМ и на територији република бивше СФРЈ – потврда одговарајућег удружења
– Избеглице и расељена лица – потврда да се корисник налази у евиденцији о избеглим и расељеним лицима (прибавља се у комесеријату за избеглице и миграције РС, а преко повереништва за избеглице са територије општине пребивалишта).
– Повратници по споразуму о реадмисији и депортовани ученици – потврда МУП-а
– Близанци (чија је сестра остварила право на смештај – извод из матичне књиге рођених)
О свим даљим информацијама бићете обавештени на сајту школе са домом.

У Крагујевцу, 3.08.2021.
Директор
Владимир Јакшић

Comments are closed.