Школа наставља са наставом на даљину

На основу препоруке Кризног штаба донета је одлука да се настави са реализацијом наставе на даљину. 

У овом тренутку тешко је процењивати могуhност продужетка или укидања мера које зависе од развоја епидемиолошке ситуације. С тим у вези, потребно је да наставници прате и вреднују развој, напредовање и ангажовање ученика, односно да оцењују ученике у току остваривања наставе на даљину, у складу са прописима којима се ypeђyje оцењивање ученика у средњем образовању и васпитању.

Наставник је аутономан у планирању оцењивања, па у складу са тим одлучује да ли се и писмени задаци могу реализовати путем наставе на даљину

Comments are closed.