Матуранти на путу избора занимања

Психолози дома и школе активно су радили на спровођењу активности везаних за  каријерно вођење и саветовање матураната наше школе и дома. Током месеца октобра тестирани су заинтересовани ученици четвртог разреда Тестом професионалних опредељења. С обзиром на актуелну епидемиолошку ситуацију, тестирање је обављено у два наврата, а обухваћено је 30 ученика, са којима су обављани саветодавни разговори у школи, али и онлајн, путем видео-позива.

Ученици су упућивани и на  онлајн базе информација о образовању: https://obrazovanje.rs/  и https://poslovi.infostud.com/, https://karijera.bos.rs/ и савете Нациналне службе за запошљавање http://www.nsz.gov.rs/.

За оне ученике који су имали изражене дилеме око наставка школовања припремљена је и табела са критеријумима избора појединих студијских програма која им је омогућавала рангирање истих и сужавање избора жељених занимања.
Марија Сретеновић, наставник грађанског васпитања, на часовима са матурантима такође обрађује теме везане за каријеру и избор занимања.
Предвиђене посете факултетима, као и представљање факултета и високих школа у нашој школи није могуће реализовати због пандемије корона вируса.

Ово је садржај рада Тима за каријерно вођење и саветовање са матурантима, којим желимо да известимо колеге, ученике и родитеље о предузетим активностима. Саветодавни разговори са ученицима се одвијају и даље, а тако ће бити све док постоји потреба за њима. Истовремено, позивамо родитеље на разговоре уколико и сами имају дилеме у вези са наставком школовања своје деце.

Психолози
Оливера Првић Ерац
Гордана Милановић

Comments are closed.