Радионице адаптације

Са ученицама које су први пут у дому, током октобра и новембра 2020. године, одржане су три радионице адаптације. Тренутна епидемиолошка ситуација условила је начин на који су радионице спроведене, исто као што у великој мери утиче и на сам адаптивни процес. Активним учешћем у радионицама наше ученице су исказале своја осећања, откриле предности нове средине, значај међусобне подршке и подршке коју добијају од васпитача и стручног сарадника. Добар одзив, позитивна атмосфера и испуњен циљ јасно показују да треба наставити са оваквом праксом.

Comments are closed.