Обука за Гугл учионицу

Необичне околности у којима смо завршили 2019/20. школску годину допринеле су да наставници и ученици своје знање о коришћењу рачунара употпуне новим вештинама потребним за извођење онлајн наставе.
Наша школа је изабрала GSuite For Education, Гугл платформу која обухвата више Гугл апликација и услуга – Gmail за мејл, Google Drive за складиштење података; Docs, Sheets, Slides које су аналогне Мајкрософтовим апликацијама Word, Excel, PowerPoint; Google Forms за анкете и тестове… Ова платформа такође садржи дигиталну интерактивну белу таблу Jamboard. Међу значајним апликацијама које су наставницима и ученицима доступне преко јединствених налога на домену школе је и Гугл учионица, која омогућава организацију наставе у онлајн окружењу. Због тога је у школи организована обука за заинтересоване наставнике за коришћење Гугл учионице и Гугл упитника, уз поштовање епидемиолошких мера. Обука је изведена у 4 термина, 23, 24. и 25. септембра 2020. год. и обухватила је 32 наставника.

На обуци, наставници су били у прилици да упознају основе коришћења Гугл учионице: логовање, промену језика окружења, прављење предмета одн. учионица на индивидуалним примерима, подешавање предмета и генерисање јединственог кода за убацивање ученика (као и генерисање линка за апликацију Google Meet за видео конференцију).
На обуци, наставници су били у прилици да упознају основе коришћења Гугл учионице: логовање, промену језика окружења, прављење предмета, односно учионица на индивидуалним примерима, подешавање предмета и генерисање јединственог кода за убацивање ученика (као и генерисање линка за апликацију Google Meet за видео-конференцију).
На практичним примерима објашњене су стране: Стрим, Школски рад, Људи и Оцене. Постављање и организација материјала, креирање, управљање и подешавање задатка са прилозима или без њих у облику датотеке или Гугл упитника, коришћење фолдера Classroom на Гугл диску, били су значајан део обуке у коме су наставници имали прилику да самостално користе ову платформу. Паралелно са практичним радом, наставници су могли да виде коришћење Гугл учионице и из угла ученика, што је употпунило слику о овом онлајн окружењу.
Посебна пажња посвећена је прављењу, подешавању, дефинисању, вредновању и оцењивању Гугл упитника, као и комплетној статистичкој обради резултата, што значајно може помоћи наставницима како за праћење постигнућа, тако и за дефинисање формативне или сумативне оцене.
Наставнице Соња Поповић и Оливера Радивојевић Вељовић су својим знањем и искустом у раду и примени нових технологија, платформи, апликација, покушале да на практичан начин омогуће колегама да стекну основна знања и вештине за организовање и вођење онлајн наставе.
Како је интернет непрегледно пространство различитих могућности, информација, извора знања, сасвим сигурно ће овај начин рада и комуникације ући у свакодневни живот наставника и ученика.

Comments are closed.