Дом је отворио врата за ученице свих средњих школа!

Документа за конкурс за пријем ученица у дом, осим предаје комисији у школи, од 8. до 19. јула 2020. год. (од 8 до 14 часова), могу се послати и поштом (брзом поштом или препоручено). Адреса је Радоја Домановића 2, 34000 Крагујевац
Разматраће се само благовремена и потпуна документација која стигне у Школу до назначеног рока у КОНКУРСУ.
Образац пријаве можете преузети ОВДЕ.

Comments are closed.