Радионица „Кад видим онда ћу веровати“

Дана 27. 2. 2020. у Медицинској школи реализована је радионица из Програма трговине људима. Организатор радионице је Црвени крст Крагујевац у сарадњи са Секцијом за болести зависности, Секцијом здравственог васпитања, Секцијом Црвеног крста, Тимом за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, Тимом за каријерно вођење и Тимом за инклузију. 

Реализатори радионице су били волонтери Црвеног крста: Никола Максимовић, Ксенија Јовић, Анђела Накаламић и Никола Марковић. У радионици су учествовали ученици трећег и четвртог разреда. Радионица је почела попуњавањем анонимне анкете, а касније је анкета анализирана и отворена је дискусија о њеним резултатима. Ученици су узели активно учешће у дискусији и дошли до нових сазнања о могућностима преваре и искоришћавања приликом пријављивања за посао. 

Comments are closed.