Предавања ,,Oснови хигијене“ ученицима другог разреда основних школа

У сарадњи ГО Црвеног крста и наставника секције Црвеног крста (Верица Јовановић, Јасмина Радаковић, Тамара Јанковски) организована су предавања „Основи хигијене“  ученицима другог разреда основних школа са територије општине Крагујевац. Реализацији предавања претходила је едукација младих предавача ученика трећег и четвртог разреда Медицинске школе „Сестре Нинковић“ у просторијама Црвеног крста 18. 11. 2019. године. Предавања су одржана у периоду од 25. 11. до 27. 12. 2019. године у 19 градских школа, при чему су обухваћена 63 одељења другог разреда. Едукација се спроводила пет дана по два школска часа. С обзиром на то да је трајала 10 часова по одељењу, ученици су реализовали 630 часова. У оквиру предавања ученици – едукатори су заједно са основцима обрадили теме које обухватају хигијену тела, простора у коме живе, хигијену одеће и обуће и простора школе.

Предавања су одржана у основним школама: ,,Вук Стефановић Караџић“, ,,Мирко Јовановић“, ,,Драгиша Луковић Шпанац“, ,,Трећи крагујевачки батаљон“, ,,Мома Станојловић“, ,,Милоје Симовић“, ,,Станислав Сремчевић“, ,,Милутин и Драгиња Тодоровић“, ,,Драгиша Михаиловић“, ,,Радоје Домановић“, ,,21. октобар“, ,,Јован Поповић“, ,,Ђура Јакшић“, ,,Свети Сава“, ,,Наталија Нана Недељковић“ – Велико Поље и Грошница, ,,Светозар Марковић“, „ Доситеј Обрадовић“  и ,,Живадинка Дивац“.

Спроведеним активностима били су веома задовољни основци, њихови наставници, представници Црвеног крста и, наравно, наставници руководиоци секције Црвеног крста Медицинске школе. На основу искустава у организацији овог предавања ученици и наставници се припремају за организацију предавања из Прве помоћи. Та предавања се планирају у другом полугодишту за ученике четвртог разреда основних школа на територији општине Крагујевац.

Comments are closed.