Отвори врата рециклажи

Наша школа је 18. октобра била домаћин ЈКП Шумадија и компанијама Секопак и Унилевел, у оквиру организовања локалне кампање под називом „Отвори врата рециклажи“. Акцији су се придружили и ученици који су чланови Еколошке секције.

Потребно је да грађани сакупе и припреме амбалажни отпад, употребљене лименке, пластичне флаше и пет амбалажу, и предају тиму наших ученика, који ће обилазити домаћинства 28. и 29. октобра. За преузету амбалажу ће поделити поклоне. Акција ће се спровести у улицама: 27. марта, Др Зорана Ђинђића, Николе Пашића и Светозара Марковића.

Циљ ове кампање је подизање нивоа свести грађана о важности примарне селекције и рециклаже амбалажног отпада.

Да би акција била успешнија и грађани боље информисани, чланови Еколошке секције, ученици III/1 и III/2, дана 22. и 23. октобра, у наведеним улицама, поделили су флајере и плакате којима су грађане детаљно информисали о планираној акцији.

Еколошка секција

Comments are closed.