Семинар за наставнике

Тим за професионални развој организовао је семинар за наставнике наше школе под називом ,,Претпоставке успешне наставе“. Програм овог семинара обезбеђује развијање компетенција за подршку развоја личности детета и ученика (К3) и приоритетан је за област П4 (јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања). Семинар је одржан 12. 10. 2019. год. у просторијама наше школе. Овај семинар похађало је 30 наставника.

Comments are closed.