ОБАВЕШТЕЊЕ -ДОМ УЧЕНИКА-

Заједнички родитељски састанак у недељу 1.9.2019.
– За ученице I разреда од 14:00 до 14:30
– За ученице II, III и IV разреда од 16:30 до 17:00

Обавезно присуство ЈЕДНОГ ОД РОДИТЕЉА ИЛИ СТАРАТЕЉА, УПЛАТА за месец септембар (цена дома за месец септембар је 5.358,00 динара.) и ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ – НЕ СТАРИЈЕ ОД 15 ДАНА – ЗА ЖИВОТ У КОЛЕКТИВУ и ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ (за ученице).

Усељавање у дом обавиће се у недељу 1.9.2019. године.
Од 14:30 до 16:00 ученице I разреда.
Од 17:00 до 19:00 ученице II, III и IV разреда.

Распоред по собама школске 2019/20. године

Comments are closed.