Промоција часописа Лингвистичке секције

Лингвистичка секција наше школе одржала је промоцију часописа Млади лингвисти 10. априла 2019. године. Секција је током првог полугодишта текуће школске године проучавала имена ученика наше школе са аспекта порекла, значења и фреквенције и поредила их са именима ученика школе с почетка седамдесетих година прошлог века. Резултати тог лингвистичког истраживања приказани су у раду који је објављен у електронском часопису Млади лингвисти. Током пројектне наставе о именима Лингвистичка секција је покренула и свој сајт, коме можете приступити на адреси www.mladilingvisti.home.blog и са кога можете преузети први број часописа. Ученице су за све присутне направиле картице са именинима и њиховим значењем. Део истраживања била су и лична имена у музици, књижевности и популарној култури, тако да су промоцију употпуниле ученице које су рецитовале и певале најпознатије песме са мушким и женским именима.
Чланице Лингвистичке секције које су реализовале ову активност су: Милица Манојловић III/2, Кристина Радоњић III/2, Ивана Јовановић III/4 и Лола Вељовић II/4. Музичке сараднице биле су: Дијана Петровић III/2, Невена Нешић III/4, Ања Пантић I/4 и Мина Радосављевић I/4. Рецитовала је Вања Милановић III/2. Наставник ментор била је Јелена Чолић.

Comments are closed.